• NABÍDKA
 • :: Překlady
  :: Podmínky
  :: Ceny
  :: Zákazníci
  :: Reference
  :: Publikace
  :: Kontakt
 • POLŠTINA
 • :: Výslovnost
  :: "Česká" polština
  :: Jaz. kontakty
  :: Polské slovníky
  :: Zrádná slova
  :: Jazykolamy
  :: Bibliografie
  Polské slovníky

  Následující seznam, který jsem zhotovil, je souhrnem bibliografických údajů česko-polských a polsko-českých slovníků. Jsou v něm uvedena lexikografická díla (tematická a obecná), která byla v Polsku a Česku publikována v průběhu posledních více než sta let. Aktuální počet položek v databázi Aktuální počet činí 161, seznam je uveden v chronologickém pořadí (od nejnovějších po nejstarší publikace). Přestože se praděpodobnějedná o nejrozsáhlejší seznam tohoto druhu, chybí v něm ještě mnoho informací (a fotografií). Všechny dodatečné připomínky, které by tuto část mohly obohatit, budou s radostí vítány.

  Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Následující
  autor, titul slovníku, nakladatelství, rok výdání
  Ignacy Kaczor, Słownik polsko-czeski i czesko-polski, Ksi±żnica Polska, 1942
  Ignacy Kaczor, Nový kapesní slovník česko-polský a polsko-český (Nowy słownik kieszonkowy polsko-czeski i czesko-polski), Lorenz, 1939
  praca zbiorowa, Slovník česko-polsko-srbocharvátský; Polsko-srbocharvátsko-český; Srbocharvátsko-česko-polský: S krátkým konversačním přehledem a stručnou polskou i srbochorvátskou mluvnicí, Tipografija, 1937
  Emil Votoček, Chemický slovník polsko-český (s částečným zřetelem na mathematiku, fysiku, geometrii a mineralogii), Česká akademie pro vědy, slovesnost a umění, 1931
  Ignacy Kaczor, Nový kapesní slovník polsko-český a česko-polský (Nowy słownik kieszonkowy polsko-czeski i czesko-polski), Jindřich Lorenz, 1930

  Projekt a provedení: CZESKI.COM, Wrocław 2005-2015, Copyright by Piotr Le¶niewski, překladatel polského jazyka