• NABÍDKA
 • :: Překlady
  :: Podmínky
  :: Ceny
  :: Zákazníci
  :: Reference
  :: Publikace
  :: Kontakt
 • POLŠTINA
 • :: Výslovnost
  :: "Česká" polština
  :: Jaz. kontakty
  :: Polské slovníky
  :: Zrádná slova
  :: Jazykolamy
  :: Bibliografie
  Polské slovníky

  Následující seznam, který jsem zhotovil, je souhrnem bibliografických údajů česko-polských a polsko-českých slovníků. Jsou v něm uvedena lexikografická díla (tematická a obecná), která byla v Polsku a Česku publikována v průběhu posledních více než sta let. Aktuální počet položek v databázi Aktuální počet činí 161, seznam je uveden v chronologickém pořadí (od nejnovějších po nejstarší publikace). Přestože se praděpodobnějedná o nejrozsáhlejší seznam tohoto druhu, chybí v něm ještě mnoho informací (a fotografií). Všechny dodatečné připomínky, které by tuto část mohly obohatit, budou s radostí vítány.

  Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Následující
  autor, titul slovníku, nakladatelství, rok výdání
  Pavel Baudią, Zdzisław Rydzynski, Slovníček česko-polský a polsko-český (Vybraná a odliąná slova česko-polské psychiatrické terminologie), Lék. fak. Univ. Karlovy se sídlem v Plzni, 1964
  Alois Bura, ©estijazyčný matematicko-statistický slovník (česko-rusko-polsko-německo-anglicko-francouzský), Ústav vědeckotechn. informací MZLVH, 1964
  Karel Oliva, Polsko-český a česko-polský kapesní slovník, SPN, 1963
  Karel Oliva, Polsko-český a česko-polský kapesní slovník, SPN, 1959
  Dobroslava Bergová, Henryk Batowski, Kieszonkowy słownik czesko-polski i polsko-czeski (kapesní slovník česko-polský a polsko-český), Wiedza Powszechna, 1959

  Projekt a provedení: CZESKI.COM, Wrocław 2005-2015, Copyright by Piotr Le¶niewski, překladatel polského jazyka