• NABÍDKA
 • :: Překlady
  :: Podmínky
  :: Ceny
  :: Zákazníci
  :: Reference
  :: Publikace
  :: Kontakt
 • POLŠTINA
 • :: Výslovnost
  :: "Česká" polština
  :: Jaz. kontakty
  :: Polské slovníky
  :: Zrádná slova
  :: Jazykolamy
  :: Bibliografie
  Slovníky | Polsko-český slovník

  Titul: Polsko-český slovník (Słownik polsko-czeski)

  Autor: Bohumil Vydra

  Rok vydání: 1952

  Místo vydání: Praha

  Nakladatelství: Slovanské nakladatelství

  Počet hesel: 80000

  Počet stránek: 702

  Redaktor: Miroslav Zima

  Technický redaktor: Alois Hodek

  Hlavní redaktor: Josef Jungwirth

  Náklad: 8600 výtisků

  Číslo vydání: 2. opravené a doplněné

  Projekt a provedení: CZESKI.COM, Wrocław 2005-2015, Copyright by Piotr Le¶niewski, překladatel polského jazyka