• NABÍDKA
  • :: Překlady
    :: Podmínky
    :: Ceny
    :: Zákazníci
    :: Reference
    :: Publikace
    :: Kontakt
  • POLŠTINA
  • :: Výslovnost
    :: "Česká" polština
    :: Jaz. kontakty
    :: Polské slovníky
    :: Zrádná slova
    :: Jazykolamy
    :: Bibliografie
    Slovníky | Malý polsko-český slovník hospodářský

    Titul: Malý polsko-český slovník hospodářský (1. část, Hosp. terminologie. 2. část, Polské zkratky. 3. část, Zeměpisné názvy)

    Autor: Otakar Cziviš, Libuše Lišková

    Rok vydání: 1953

    Místo vydání: Praha

    Nakladatelství: SNTL

    Počet stránek: 124

    Náklad: 2200 výtisků

    Číslo vydání: 1.

    Projekt a provedení: CZESKI.COM, Wrocław 2005-2015, Copyright by Piotr Leśniewski, překladatel polského jazyka