• NABÍDKA
 • :: Překlady
  :: Podmínky
  :: Ceny
  :: Zákazníci
  :: Reference
  :: Publikace
  :: Kontakt
 • POLŠTINA
 • :: Výslovnost
  :: "Česká" polština
  :: Jaz. kontakty
  :: Polské slovníky
  :: Zrádná slova
  :: Jazykolamy
  :: Bibliografie
  Slovníky | Česko - polský slovník

  Titul: Česko - polský slovník (Słownik czesko - polski)

  Autor: Bohumil Vydra

  Rok vydání: 1953

  Místo vydání: Brno

  Nakladatelství: Státní pedagogické nakladatelství

  Počet hesel: 60000

  Počet stránek: 743

  Technický redaktor: Bohuslav Kortus

  Hlavní redaktor: Eduard Struąka

  Odpovědný redaktor: Stanislav Lyer

  Korektura: Karel Oliva

  Náklad: 8400 výtisků

  Číslo vydání: 1.

  Projekt a provedení: CZESKI.COM, Wrocław 2005-2015, Copyright by Piotr Le¶niewski, překladatel polského jazyka